Türbülans Tiyatro 2015 yılında İzmit’te kurulmuştur. Koray Tarhan’ın katkıları ve verdiği değerli eğitimler ile yolculuğuna başlamıştır. İzmit’te pek çok sahnede gösteriler yapmış ve Kocaeli’de bulunan hemen hemen tüm ekiplerin bir araya gelmesini sağlayan Kocaeli Doğaçlama Birliği’nin kurulmasında öncülük etmiştir.